Občina Domžale z novo Strategijo turizma 2022 – 2029

Občina Domžale z novo Strategijo turizma 2022 – 2029 prepoznavna doživljajska, odgovorna in trajnostna destinacija

Na občini Domžale smo na podlagi analize destinacije, turistične ponudbe in anket na terenu izdelali Strategijo turizma za občino Domžale od leta 2022 do 2029, ki so jo občinske svetnice in svetniki potrdili na 19. seji Občinskega sveta Občine Domžale. Mag. Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale, je ob tem povedala: »Glavni namen strategije za turizem je ustvariti podporno okolje za razvoj turizma kot pomembne gospodarske panoge v občini. Na podlagi opravljenih analiz trenutnega stanja in potenciala, ki ga ponujajo naravne danosti, infrastruktura in turistični ponudniki, je vizija turističnega razvoja občine postati uspešna turistična destinacija za dnevne obiskovalce in obiskovalce za krajše obdobje.« Mira Bečan, vodja Službe za turizem Domžale, je na predstavitvi strategije na seji Občinskega sveta povedala: »Delo Službe za turizem Domžale je tudi nadaljevanje dela Komisije za turizem Občine Domžale. Leto pred nami je zaznamovalo turistično panogo, pa vendar je hkrati ponudilo nov zagon, nov potencial manjšim destinacijam za razvoj butičnega turizma.«

V letu 2021 je pripravljavec strategije turizma temeljito pregledal destinacijo, tako naravne in kulturne znamenitosti; gostinsko, turistično in doživljajsko ponudbo; analiziral kulturne, športne in druge družabne dogodke. Na terenu so bile izvedene številne ankete, z namenom ugotavljanja splošnega turističnega stanja v občini, pogleda občank in občanov na turistično ponudbo in tudi z namenom prepoznavanja dobrih idej in predlogov za prihodnost.

Pri analizi destinacije je bilo ugotovljeno, da občina v osrednji Sloveniji in širše ni prepoznana kot turistična destinacija, čeprav obiskovalcem ponuja zanimiva kulturna, tematska in aktivna doživetja, kulinarična središča in bogato športno infrastrukturo. Kot največji manjko naštetih in drugih elementov turistične ponudbe je slaba povezanost ponudnikov kot tudi slaba navezava na ostale turistične destinacije v osrednji regiji oziroma v celotni Sloveniji.

Glavni izzivi za vzpostavitev priložnosti za razvoj turizma kot pomembne gospodarske panoge v občini je dvig prepoznavnosti turistične ponudbe in turističnih priložnosti med občankami in občani; oblikovanje primarnih turističnih produktov, ki jih bodo sledili drugi turistični produkti in podporne dejavnosti ter povezava turističnih ponudnikov v občini in širše v osrednji Sloveniji. Zastavljen cilj je uresničljiv tudi, ker se v svetu vse bolj uveljavlja trend »mest in destinacij v ozadju«, ki ponujajo obiskovalcem mirno, odmaknjeno, neobremenjeno in butično raziskovanje novih lokacij. Mag. Renata Kosec, podžupanja občine je povzela: »Občina Domžale ima velik potencial, da uspešno razvije turizem kot pomembno gospodarsko panogo v občini. Ponudimo lahko edinstvena doživetja, ki privlačijo turiste in dnevne obiskovalce. Seveda pa moramo pri tem graditi na lokalni kulinariki, domači izkušnji in seveda z roko v roki z našimi občankami in občani

V strategiji so tako kot primarni turistični produkti, ki so ključni za razvoj turizma, opredeljeni tematska doživetja, pohodništvo, kolesarstvo, turistične atrakcije, prireditve in športni turizem. Kot sekundarni turistični produkti, ki so ključni za širino ponudbe in raznovrstna doživetja, so opredeljeni jamska doživetja, tekaške vsebine, welbeing program, pikniki v naravi in kampiranje z avtodomi. Med podporne produkte pa so snovalci strategije opredelili kulinariko, nastanitveno ponudbo, mestno kulturo in športno infrastrukturo.

Občina Domžale bo začela z uresničevanjem strategije turizma v letu 2022, ko bo začela z izgradnjo močne identitete turistične občine. V prvi vrsti bo identiteto turistične destinacije gradila med občankami in občani, nato pa z uveljavljanjem v širši regiji oziroma v Sloveniji. Med pomembnimi koraki bo tudi krepitev obstoječe in razvoj nove ponudbe s poudarkom na kakovostnih turističnih produktih pred masovnim turizmom, kar bo občina podprla s spodbudami in pomočjo pri prijavi na različne nacionalne in evropske razpise ter usmerjeno promocijo, marketinškimi akcijami in trženjem destinacije.

V strategiji je zapisanih tudi nekaj drznih turističnih konceptov, futurističnih idej, ki jih je komentirala tudi podžupanja mag. Renata Kosec: »Občina Domžale ima odlično geostrateško pozicijo. Pomembno je, da jo izkoristimo in nagovorimo potencialne obiskovalce, da obiskovalcem ponudimo avtentičen in iskren občutek kraja, prostora zadovoljnih ljudi.«

Občina Domžale z novo Strategijo turizma 2022 – 2029

Občina Domžale

Ste vedeli
… da je po pripovedovanju J. V. Valvasorja med Homcem in Mengšem ležal samostan, ki ga je porušila voda iz jezera? Slednje naj bi se bilo odprlo nad Kamnikom pri Nevljah in preplavilo vso mengeško planjavo.
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram