Od mesta do vasi- Povezani med seboj

Projekt OD MESTA DO VASI je v skupni spletni portal povezal šest prijateljskih občin, ki skupaj tvorijo LAS za mesto in vas: Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. Projekt pod delovnim imenom »Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma« je sofinanciral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.
Občine Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Vodice in Trzin so vzpostavile skupni spletni portal, z namenom spodbujanja turizma in kulturnega udejstvovanja krajanov in obiskovalcev njihovih krajev. Na portalu so prek tematskih sklopov izpostavljene točke, ki so v posamezni oblini najbolj vredne obiska. Obiskovalec spletne strani lahko izbira bodisi izrazito kulturne točke (muzeji, razstave ipd.) bodisi izrazito turistične točke (naravne znamenitosti, izletniške točke ipd.) oziroma točke, ki so primerne za družinski izlet, za športno udejstvovanje ipd. Spletni portal projekta Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma (www.odmestadovasi.si) omogoča tudi nadaljnje povezovanje območij šestih občin, in snovanje medobčinskih tematskih poti.

Brošura Od mesta do vasi: https://odmestadovasi.si/images/layout/OdMestaDoVasi-Brosura.pdf

Ste vedeli
… da se je Napoleonova vojska 8. septembra 1813 na Mengeškem polju spopadla z avstrijsko vojsko?
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram