Turistična taksa

Obvestilo o spremembi turistične takse v Občini Domžale in uvedbi promocijske takse za Slovensko turistično organizacij

Obveščamo vas, da je Občina Domžale na podlagi novosti, ki jih je uvedel nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) (Ur. list RS št. 13/18), uskladila svoje pravne podlage za obračunavanje turistične takse.

Poleg turistične takse, ki je prihodek občine, zakon na novo uvaja tudi promocijsko takso, ki bo prihodek Javne agencije RS za trženje in promocijo turizma (Slovenske turistične organizacije -STO). Promocijska taksa se bo obračunala poleg turistične takse v višini 25% zneska obračunane turistične takse. Promocijska taksa se bo v skladu s 50. členom ZSRT-1 začela pobirati in odvajati s 1.1.2019.

S 1.1.2019 prične v Občini Domžale veljati tudi Sklep o določitvi višine turistične in promocijske takse za območje občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale 7/2018, z dne 26.6.2018). Sklep določa, da se ne glede na sezono, za celotno območje občine Domžale določi:

- turistična taksa v višini 1,20 EUR na osebo na dan,

- promocijska taksa v višini 0,30 EUR na osebo na dan.

Do 1.1.2019 znaša višina turistične takse v občini Domžale 1,15 EUR na osebo na dan.

S 1.3.2018 je bilo uvedeno poročanje o gostih in prenočitvah preko spletne aplikacije eTurizem. S tem se je izvajalcem nastanitvenih dejavnosti omogočilo enkratno poročanje preko aplikacije in ne več posebej policiji, občini in SURS. Občina podatke o prihodih in prenočitvah turistov za vaš nastanitveni obrat pridobiva neposredno s strani AJPES (aplikacije eTurizem).

Obetajo se tudi spremembe pri samem plačilu turistične takse, saj boste po novem izvajalci nastanitvenih dejavnosti predvidoma do 15. v mesecu prejeli na vaš elektronski naslov zahtevek za plačilo turistične takse. Vsi potrebni podatki za plačilo bodo vsebovani v samem zahtevku. Do prejema prvega zahtevka za plačilo, plačila posredujte na običajen način.

Za kakršnekoli informacije se lahko obrnete na Oddelek za finance in gospodarstvo, tel. št. 01/721-42- 51 ali preko elektronske pošte: vlozisce@domzale.si.

Več na povezavi: https://www.domzale.si/podatkiobrazca/3647

Ste vedeli
… da je ime naših krajev v svet 1593 leta ponesel vitez Adam Ravbar s Krumperka, odločilni borec v protiturški borbi pri Sisku?
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram