Ihan

Izpostavljeno:

Ste vedeli, da je znan "ihanski marmor"?

Ihan leži na vzhodnem obrobju Ljubljanskega polja. Njegov ravninski del se v hribovito ozemlje najdlje zajeda pod Brdom ob Žabnici. Na desnem bregu Kamniške Bistrice ležita naselji Bišče in Mala Loka, na levem bregu pa so naselja Prelog, Ihan in Selo.
Na severu, vzhodu in jugovzhodu obkroža Ihansko ravnino zahodno pobočje moravških hribov. Nad Prelogom in Ihanom se dviga Veliki vrh (419m), severno od Goričice pa Tabor (377m), kjer danes stoji cerkev sv. Kunigunde, ki je bila zgrajena v drugi polovici 15. stoletja v gotskem slogu. Tabor je bil nekdaj zelo sloveča božja pot. Najvzhodnejši planoti sta Opaške in Voklo. Ta hribovit predel prištevamo k domžalsko – moravškemu osamelemu krasu, zato tu najdemo številne kraške pojave, pa tudi suhe in vodne jame.
Ihan je imel nekdaj pomembnejšo lego, kot jo ima danes. O tem nam pričajo bogate rimske grobiščne najdbe na Dobravi. Skozi Ihansko območje naj bi potekala glavna rimska cesta vzhod – zahod.
Ihan je povezan tudi z začetkom slamnikarske obrti, saj naj bi jo na Slovenskem pred več kot dvesto leti prvi vpeljali kar Ihanci. Za razvoj ihanskega gospodarstva je pomembna tudi Mlinščica, ki je dajala energijo za mlinarsko in žagarsko obrt.

Nekoč, predvsem pa v 19. stoletju, je bilo v Ihanu več delujočih kamnolomov in skrilolomov. Ihanski »marmor«, ki je v resnici apnenec, je pridobil sloves lepega in uporabnega okrasnega ter gradbenega kamna. S pridobivanjem in obdelavo kamna se je preživljal dobršen del prebivalstva. Zraven lahko prištejemo tudi furmane, ki so kamen prevažali.

Najstarejše kamenine na ihanskem prostoru so nastale v zgodnjem karbonu, to je v istem obdobju kot kamenine Ljubljanskega gradu in Golovca. Dandanes se kažejo na površju na Dobravi, od koder se vlečejo na vzhod proti Vinjam, še več pa jih je južno od potoka Žabnica. V okolici Brda najdemo tudi različne zgodaj kredske kamenine. Najstarejše kamenine iz novega zemeljskega veka sestavljajo Veliki vrh.

Ihan je izredno dolga, raztegnjena vas. Če se peljete iz Domžal proti Ihanu, vas najprej pozdravi Prelog, ki je čedalje bolj naseljen. Kmalu potem pridete v Ihan, kjer je predvsem zanimiva župnijska cerkev svetega Jurija. Ihanci so si za svojega zavetnik izbrali sv. Jurija, o katerem je več legend. Ob cerkvi je nov župnijski dom, katerega so v glavnem s prostovoljnim delom in finančnim prispevki zgradili krajani smi. Po glavni Brzenikovi cesti se mimo gasilskega doma in Farme Ihan pripeljete do naselja Selo, kjer ima Termin svoj obrat Ilpos. H KS Ihan pa spadajo še: Goričica, Brdo, Dobovlje, Bišče in Mala Loka. Prebivalci Ihana so v glavnem zaposleni po različnih podjetjih v bližnji okolici, veliko je samostojnih podjetnikov in kmetov. S kolesom ali peš pa se lahko odpravite po prijetnih gozdnih poteh in obiščete vasi, naselja, zaselke in njihove zanimivosti.

Znamenitosti: cerkev sv. Kunigunde na Taboru; cerkev sv. Miklavža na Goropečah; Oklo; Ajdovščina – hrib nad Selom; samostan sester sv. Križa; spomenik dr. Antona Breznika; Feliksov mlin.

Viri:

Primož Hieng, 2011. Domžale: med nebom in zemljo.

Sorodne vsebine
Ste vedeli
… da je po pripovedovanju J. V. Valvasorja med Homcem in Mengšem ležal samostan, ki ga je porušila voda iz jezera? Slednje naj bi se bilo odprlo nad Kamnikom pri Nevljah in preplavilo vso mengeško planjavo.
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram