Dragomelj

Izpostavljeno:

Krajevno skupnost Dragomelj-Pšata sestavljata naselji Dragomelj in Pšata, leži na obrobju ljubljanske kotline, na meji z gorenjsko regijo. Na severu KS meji na mesto Domžale in vas Šentpavel. Na vzhodu meji na vasi Mala Loka, Bišče in Beričevo. Na zahodu meji z vasjo Podgorica.
Prvi pisni viri iz leta 1312 omenjajo dvor v vasi Dragomelj in Šentpavel v letu 1374. Prvi znani pisni vir vasi Pšata datira v leto 1302. Arheološke najdbe pričajo o poseljenosti našega kraja že v mlajši kameni dobi, starejši bronasti, rimski kot srednjeveški, večinoma najdene ob gradnji avtoceste.
Skozi rodovitni nižinski svet KS tečeta dva potoka, Pšata in Gobovšek. V kraju je bilo že od nekdaj razvito kmetijstvo, ribogojništvo, slamnikarstvo, mlinarska obrt, usnjarska obrt, gostinska storitev, v novejšem času pa predvsem samostojno podjetništvo, servisna dejavnost, trgovina in različne obrti.
Sedaj med vasema Dragomelj in Pšata poteka avto cesta Ljubljana – Maribor, ki povezuje sever države z jugom in omogoča prihod na delo tisočem zaposlenim v mestnem središču Ljubljana in okolici.
Kraj Dragomelj je po mnenju Janeza Vajkarda Valvasorja dobil ime po slovenski besedi »Draga«, to je log s pašniki. Dragomelj se v listinah prvič omenja skupaj z dvorom decembra 1312. Vas Dragomelj je imela že leta 1825 značilnosti obcestnega naselja in to obliko ima še danes, čeprav se je Dragomelj v zadnjih letih precej razširil in posodobil. Za naselje je značilno, da so tu raztegnjeni domovi z ožjo stranjo obrnjeno proti cesti Šentjakob – Domžale, gospodarska poslopja pa so v podaljšku na dvoriščni strani.

Lokacija
Lokacija
Dragomelj, 1230 Domžale
Vstopnina
Vstopnina
Brezplačen vstop
Sorodne vsebine
Ste vedeli
… da je po pripovedovanju J. V. Valvasorja med Homcem in Mengšem ležal samostan, ki ga je porušila voda iz jezera? Slednje naj bi se bilo odprlo nad Kamnikom pri Nevljah in preplavilo vso mengeško planjavo.
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 722 01 00
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram