Gradiško jezero

Izpostavljeno:

več kot 4 kilometre dola pot okoli jezera, kjer lahko naredite selfi

Gradiško jezero se nahaja JV od naselja Gradišče pri Lukovici. Do jezera prispemo tako, da na avtocesti Ljubljana – Celje izberemo izvoz Lukovica, nato sledimo usmerjevalnim tablam za Gradiško jezero. Jezero predstavlja mokri zadrževalnik na reki Drtijščici, katerega osnovni namen je zmanjšati ogroženost pred poplavami v srednjem in spodnjem toku reke Radomlje. Največja značilnost in vrednost tega prostora pa je razgiban relief, kjer strme površine prekriva gozd, na južnih položnejših pobočjih pa so travniki, ki jih členijo pasovi dreves, obmejki in porasle grape. Biotska raznovrstnost območja in oddaljenost od urbanih središč dajeta možnost kakovostne izrabe prostega časa z rekreativnimi in športnimi dejavnostmi v naravnem okolju ter sprostitev vseh starostnih skupin prebivalcev bližnjih naselij in tudi širšega slovenskega prostora. Pot okoli jezera meri 4,2 km in jo lahko prehodimo, prekolesarimo, bolj aktivni pa pot tudi po večkrat pretečejo. Preko pregrade jezera poteka tudi Rokovnjaška planinska pot, po kateri pridemo iz Gradišč in se nadaljuje v Negastrn. Tisti, ki ste se o sedaj rekreirali v zaprtih prostorih, imate sedaj ob Gradiškem jezeru možnost uporabe fitnes naprav za vadbo na prostem. S same brežine jezera pa lahko naredite selfi in ga posredujete svojim prijateljem.

Lokacija
Lokacija
Gradiško jezero, Lukovica
Vstopnina
Vstopnina
Brezplačen vstop
Sorodne vsebine
Ste vedeli
… da sta o izvoru imena Domžale najbolj znani razlagi, da ime pomeni pokopališče (iz staro slovanščine), po drugem izročilu pa naj bi bil to breg ali obrežje reke? Ime Domžale se pojavi v času turških vpadov.
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 722 01 00
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram