Kofutnikova domačija v Srednjih Jaršah

Tradicionalno zasnovana domačija z ohranjeno tlorisno zasnovo in črno kuhinjo je eden izmed redkih reliktov s področja stavbne zgodovine, dediščine gradbeno-obrtnih znanj in dediščine načinov življenja njenih prebivalcev. Domačija predstavlja tip gradnje pred 350 do 400 leti. Grajena je kot stegnjeni dom, v katerem sta stanovanjski in gospodarski del domačije pod eno streho. Stanovanjski del je zgrajen iz lesenih brun, hlev je bil v 50. letih 20. stoletja pozidan. Lesen je tudi gospodarski del v nadaljevanju. Do leta 1938 je bila krita s slamo. Ostrešni tramovi so bili dimljeni in so v dobrem stanju. Les v lesenem delu je bil posekan po letu 1836 (po Odd. za lesarstvo BF). Majhna okenca »na smuč« so zabita z lesom.

Na Občini Domžale, v sodelovanju s Kulturnim domom Franca Bernika domžale, potekajo aktivnosti, da bi domačijo odkupili in spremenil v muzej.

Virtualna ekskuruija: http://www.burger.si/DOGODKI/Preteklost/KofutnikovaDomacija/index.htmlViri:
  • Dejan Tesovnik, Andraž Vrhovec: Stare hiše v Jaršah in na Rodici, OŠ Rodica, 2003.
  • Teja Grad, Karmen Moneta: Življenje v Kofutnikovi hiši, OŠ Rodica, 2004.
  • Monika Adler, Maša Žerjav: Oprema Kofutnikove domačije v Srednjih Jaršah, OŠ Rodica, 2007.
  • Saša Roškar: Etnološko konservatorska izhodišča k prenovi Kofutnikove domačije v Srednjih Jaršah, ZVKDS OE Kranj, 2007.
Lokacija
Lokacija
Jarška cesta 58, 1230 Domžale
Vstopnina
Vstopnina
Brezplačen vstop
Sorodne vsebine
Ste vedeli
… da je Anton Koder, eden najplodovitejših slovenskih pisateljev 19. stoletja, Radomljan?
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram