Turizmu pomaga lastna glava: Turistični spominek mojega kraja

Vabimo vas na ogled turistične tržnice 33. festivala Turizmu pomaga lastna glava na temo Turistični spominek mojega kraja.

Spominek je vsak predmet, izdelek ali spoznanje, ki nam predstavlja posebnosti naravnega okolja in ustvarjalne različnosti vsakdanjikov in praznikov prebivalcev dežel, pokrajin, dolin, mest, vasi in tudi posebnosti, ki nam jih ponujajo v muzejih, naravnih parkih, turističnih centrih itd. Paleta spominkov je zelo raznolika, tako kot smo raznoliki ljudje, naše želje, predstave, vrednote in cilji, ki si jih postavljamo tudi kot turisti.

Festival Turizmu pomaga lastna glava je namenjen učencem osnovnih šol. Temelji na povezovanju formalnega in neformalnega učenja in lahko pomembno prispeva k razvoju turizma v manjših in večjih slovenskih krajih. Mnogi primeri oživitve turističnih nalog osnovnošolcev v praksi dokazujejo, da mladi postajajo edinstven vir idej, ki jih pri oblikovanju turizma ne smemo več spregledati. V sklopu omenjenega festivala učenci pripravijo turistično nalogo s predlogi za obogatitev turizma na izbrano temo ter jih nato predstavijo na turističnih tržnicah.

V torek, 19. marca 2019 bo v Mercator centru Domžale potekala turistična tržnicah v katero so vključene tudi nekatere šole z vašega področja, zato vas vabimo, da si jih ogledate in jim s tem izrazite podporo.

Na dogodku se bodo predstavili tudi ućenici OŠ Venclja Perka!


Pridružite se nam!

Dodatne informacije:
Ste vedeli
… da je domžalski slamnikarski tovarnar Krizant Ladstatter leta 1882 v New Yorku ustanovil svojo tovarno slamnikarstva in tja poslal dve domžalski šivilji?
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 722 01 00
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram